Kā jūs pildāt Viņa pavēli - #UzklausiViņu: Gerits V. Gongs

Viena no lielajām privilēģijām, ko Tas Kungs mums dod, ir pastiept roku Viņa dēliem un meitām. Un, kad mēs cenšamies vērsties pie apkārtējiem, kalpojot tiem, es domāju, Tas Kungs dod mums lielāku mēru Savas mīlestības pret viņiem, un tāpēc arī pret mums. Es domāju, ka mēs sadzirdam Viņa balsi. Mēs sajūtam Viņu citādāk. Kad lūdzam Dievu, lai palīdzētu apkārtējiem, — tā ir viena no lūgšanām, uz ko Viņš visvairāk vēlas atbildēt. Es domāju, ka, izmantojot privilēģiju — vērsties viens pret vienu citam pret citu, mēs varam sajust Tā Kunga mīlestību pret mums, vienam pēc otra. Es pat mācos vai cenšos iemācīties, kā to pateikt spāniski. Es domāju, tas skan: «El nos ama a cada uno, uno por uno.» Doma, ka Viņš mūs mīl, ikvienu no mums, vienu pēc otra ir tiešām patiesa.

Kā tu #UzklausiViņu?